Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Termodinamika

Nositelj: dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+1 - I. semestar
Program: Nauka o toplini
Aparati za mjerenje temperature. Toplinsko rastezanje krutih i tekućih tijela. Mjerenje topline. Količina topline i specifična toplina. Veličine stanja i tehničke jedinice. Pretlak, podtlak i apsolutni tlak. Plinovi. Opći plinski zakon. Normalno stanje. Opća plinska konstanta. Plinske smjese. Parcijalni tlakovi. Daltonov zakon. Plinska konstanta smjese plinova. Radnja. Specifična toplina plinova. Unutrašnja energija. Sadržaj topline. Promjene stanja: izohora, izobara, izoterma, adijabata, politropa. I. i II. glavni stavak termodinamike. Entropija. Carnotov kružni proces. Povratni i nepovratni procesi. Stapni kompresor. Vodena para. Proizvodnja vodene pare. P - V dijagram. Suhozasićena para. Mokra para. Pregrijana para. I - s dijagram. Kondenzatori. Toplinski stupanj djelovanja parnog postrojenja. Prolaz topline. Vodjenje topline. Prijelaz topline. Ukupni prolaz topline. Zračenje topline.
Klimatizacija i toplinski uredjaji
Uzduh i mikroklima. Fiziološki uvjeti i toplinska regulacija organizma. Sastav i svojstva uzduha. Vlažni uzduh. Higijenski uvjeti u radnim prostorijama. Odavanje topline radnika u ovisnosti o temperaturi uzduha. Radne lagodnosti u odnosu na temperaturu i brzinu uzduha. Utjecaj relativne vlažnosti i temperature uzduha. Optimalne radne temperature i vlažnosti uzduha. Ekvivalentna temperatura. Tehnološki uvjeti.
Neregenerirajući izvori energije. Vrste, sastav i svojstva. Kruta, tekuća i plinovita goriva. Izgaranje. Regenerirajući izvori energije. Značaj relativne vlažnosti uzduha Klimatizacija. Kondicioniranje uzduha i i-x dijagram za vlažni uzduh. Sistemi centralne klizamatizacije. Djelovanje klimatizacijskih uredjaja. Shema djelovanja. Konvencionalni klimatizacijski uredjaji (Kondicel). Konditer (zonski) sistem klimatizacije. Klima uredjaj s prezasićenim uzduhom. Zagadjivanje uzduha. Vrste industrijske ventilacije. Vrste sušenja. Sušionici. Transformacija i energije kod sušenja. Optimiranje sušenja. Optimiranje odjeće. Kotlovska postrojenja s korištenjem konvencionalnih goriva. Tekstilni i ostali industrijski otpatci s pirolitičkim izgaranjem. Prijenosnici toplinske energije. Korištenje toplinske energije kondenzata. Zatvoreni sistem povrata kondenzata i otparivači. Akumulacija topline. Ekonomizacija s toplinskom i električnom energijom. Kotlovska postrojenja. Ušteda kod klimatizacijskih uredjaja. Racionalizacije u tehnološkim mokrim i suhim procesima. Utjecaj automatske regulacije na smanjenje utroška energije. Optimiranje energijskih sistema i uređaja s primjenom elektroničkih računala. Dvofazno strujanje kondenzata. Optimalizacija kanalske mreže razvoda uzduha.
Literatura: Bošnjaković: Nauka o toplini I i II
Černe: Nauka o toplini, Tehnička knjiga, Zagreb, Časopis TEKSTIL
Kostelić: Nauka o toplini, Zagreb