Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tekstilno-mehanički procesi

 Vijesti > kolegij: Tekstilno-mehanički procesi
 Info > kolegij: Tekstilno-mehanički procesi
 
Nositelj: dr. sc. Zenun Skenderi, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+0 - III. semestar
0+3 - IV. semestar
Program: Osnovne konstrukcijske značajke i parametri pređe, tkanina i pletiva. Proce- si oblikovanja pređe, tkanine i pletiva. Elementi regulacije i prilagođavanja strojeva i uređaja u tekstilno-mehaničkoj proizivodnji radi dobivanja željenih parametara. Uzroci grešaka, način sprečavanja i otklanjanja grešaka u procesu oblikovanja pređe, tkanine i pletiva. Namjena proizvoda i osnovni elementi projektiranja za određene svrhe.
Literatura: Momir Nikolić i Petar Perić: Teorija in tehnologija predenja, Ljubljana 1990.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: u tehnologijskim laboratorijima za predenje, tkanje i pletenje, auditorne
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: prisutnost na predavanjima i vježbama