Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Netkani i tehnički tekstil

 Vijesti > kolegij: Netkani i tehnički tekstil
 Info > kolegij: Netkani i tehnički tekstil
 
Nositelj: dr. sc. Zenun Skenderi, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
Satnica: 2+1 - VI. semestar
Program: Stručno nazivlje i primjena netkanih tekstilija; Sirovine za proizvodnju netkanih tekstilija; Mehanički, aerodinamički, hidrodinamički, kemijski i kombinirani postupci proizvodnje runa; Načini učvršćenja runa; Postupci obrade i dorade netkanih tekstilija;Tehnički tekstil; Stručno nazivlje i područje primjene tehničkog tekstila; Procesi izrade i dorade tehničkog tekstila na bazi tkanine i pletiva.
Literatura: Dragutin Höffer: Netkane tekstilje, DITTH, 1976
Časopis Tekstil
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: laboratorijske, posjet tvornici
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: prisutnost na predavanjima i vježbama, kolokvij