Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Netkani tekstil

 Vijesti > kolegij: Netkani tekstil
 Info > kolegij: Netkani tekstil
 
Nositelj: dr. sc. Zenun Skenderi, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+1 - IV. semestar
Program: Razvoj i priprema netkanih tekstilija; terminologija u svezi netkanog i tehničkog tekstila
Sirovine za proizvodnju netkanih tekstilija
Kemijska vlakna u proizvodnju netkanih tekstilija
Polimeri i druge sirovine za kemijsko predenje
Pamuk, vuna, juta, staklena vlakna, silicijska vlakna u proizvodnji netkanih tekstilija
Reciklirani materijali
Vezivna sredstva
Tehnološki procesi proizvodnje runa: mehanički postupak, aerodinamički postupak, hidrodinamički postupak, postupak kemijskog predenja.
Proizvodnja runa iz filamenata i folija
Postupci učvršćivanja runa: postupak prianjanja, postupak iglanja, šivaće-pleteća tehnika, postupak učvršćivanja pomoću vodenog mlaza i zraka, termički i kemijski postupak
Postupci dorade netkanih tekstilija
Fizikalno-mehanička svojstva netkanih tekstilija
Ispitivanje netkanih tekstilija i kontrola proizvoda
Literatura: D. Hoffer: Netkane tekstilije, SITTH, Zagreb, 1976.