Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje i slikanje

 
Nositelj: Nina Režek-Wilson, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+5 - I. semestar
Program: Provodi se kroz kreativni, eksperimentalni i praktični rad. Student se upoznaje s materijalnim elementima tvorbe likovnog djela (crteža i slike). Tu su podlogu (papir, platno itd.), alati (kistovi, držala, i druga pomagala), i materijali (tuš, boja, olovka, ugljen, pastel, kolaž), a sve to u kontekstu svjetskog dosegnuća.
Pojašnjavati, da svako likovno djelo osim spomenutih ima i elemente likovnog duha - boju, volumen, liniju i kompoziciju, ritam, koji reguliraju, simetrija, proporcija.
Literatura: Monografije poznatih autora - slikarstva, arhitekture, kiparstva, poznatih zbirki i studije o crtežu, slici, tehnikama likovnog izraza i mape, koje na žalost - izdavane su samo u davnim vremenima i teško ih je nabaviti, a služile su obrazovanju crtanja i vježbe - ornament, arh. detalj, itd. (Mogu se nabaviti povremeno u antikvarnicama.)