Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
Kolegij:
 
 
Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 1+2 - I. semestar
Program: Predmet predstavlja temeljnu razinu kojom se uspostavljaju mogućnosti za:
a) Ovladavanje likovnim jezikom, putem sustavnog upoznavanja i osvješćivanja osnovnih elemenata likovnoga izraza: linije, boje, kompozicije, ritma, omjera, razmjera, proporcija...
b) Razvijanje sposobnosti integracije tih elemenata na druga područja likovnosti, posebice tekstila i odijevanja;
c) Upostavljanje kriterija vrednovanja na svim područjima likovnosti;

Određenje:
a) Fenomena dizajna u kontekstu transformacije okvira života od 19. st. do danas;
b) Mjesta i uloge dizajna u suvremenoj sredini
c) Odnosa dizajn-umjetnost, dizajn-industrija, dizajn-kultura
Literatura: Jadranka Damjanov: Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Marcel Bačić, Jasenka Mirenić-Bačić:Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Jocelyn de Noblet: Design, Somogy, Paris, 1988.
Danielle Quarante: Osnove industrijskog dizajna, Arhitektonski fakultet u Zagrebu, 1991.
BIT Internacional, br. 4, Galerija grada Zagreb, 1961.
 
Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info