Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj:
Studij: stručni studij
Smjer: obućarska tehnologija
odjevna tehnologija
tekstilno-kemijska tehnologija
tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 2+0 - III. semestar
Program: Ovladavanje likovnim jezikom putem analize osnovnih elemenata likovnoga izraza: linije, boje, kompozicije, ritma, omjera, razmjera, proporcija...
Uspostavljanje kriterija vrednovanja na svim područjima likovnosti;
Odredjenje fenomena dizajna u kontekstu transformacija okvira života od prve industrijske revolucije do danas;
Odredjenje mjesta i uloge dizajna u oblikovanju suvremene sredine.
Literatura: Jadranka Damjanov: Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Marcel Bačić, Jasenka Mirenić-Bačić: Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Jocelyn de Noblet: Design, Somogy, Paris, 1988.
Danielle Quarante: Osnove industrijskog dizajna, Arh. fakultet u Zagrebu, 1991.