Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Osnove strojarstva

 Vijesti > kolegij: Osnove strojarstva
 
Nositelj: dr. sc. Budimir Mijović, prof.
dr. sc. Željko Šomođi, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 2+1 - I. semestar
1+2 - II. semestar
Program: Materijali, struktura materijala. Osnove metalografije. Greške kristalne strukture. Kristalizacija legura. Metastabilna kristalizacija Fe-C legure. Osnove toplinske obrade čelika. Polimerni materijali i kompozitni materijali. Pregled tehnologije prerade i obrade materijala. Tehnologija bez odvajanja čestica. Tehnologija plastičnih deformacija. Zavarivanje, lemljenje, lijepljenje. Elektrorerozija, odvajanje putem djelovanja čvrstih tijela. Realne tehničke površine i oblici. Površinska kakvoća strojnih dijelova. Odstupanje dimenzija i oblika. Dosjedanje strojnih dijelova. Standardizacija. Modularna tehnologija. Elementi strojeva, elementi za spajanje, stezni spojevi, zakovice, klinovi, ožljebljena vratila, stezni spoj. Vijci i navoji, elastična veza i brtvljenje. Navoji kao kinematički parovi, opruge. Elementi za prijenos kružnog gibanja, tarna kola, remenski prijenos, zupčanici. Geometrijske mjere, analize sile. Pužni prijenos, pojam, kinematika, analiza sila. Lančani prijenos, osovine, vratila, rukavci. Ležaji, kotrljajući, klizni, pojam hidrodinamičkog nošenja, osnove proračuna. Spojke, uključno-isključne, sigurnosne, tarne, način rada, osnove proračuna. Kočnice, konstrukcijski oblici, osnove pororačuna. Mehanički prijenosnici snage i gibanja. Gubici snage, grananje prijenosnika i distribucija snage. Reduktori i multiplikatori. Varijatori i planetarni prijemnici. Diferencijalni prijenosnici. Fluidi i njihova svojstva, gustoća, viskoznost, stišljivost. Zakon spojnih posuda, fluid kao prijenosnik opterećenja. Strujanje fluida, Bernoullieva jednadžba strujanja realnih fluida. Tlak, lokalni gubici, stavak o impulsu. Arhimedov zakon, Pascalov zakon. Uređaji za transport fluida, pojam i podjela. Sisaljke, centrifugalne, aksijalne, stapne, zupčaste, membranske, vijčane, air-lift, mlazne. Ventilatori. Spremnici i tlačne posude.
Literatura: Nieman, G.: Machinenelemente, Zweiter Bant, Springer Verlag, Berlin, 1963.
Böge A.: Studienprograme Machinenelemente, Verlag, Vieweg, 1994.
Decker: Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.
Fox, R.W., McDonald, A.T.: Introduction to Fluid Mechanics, John Wiley & Sons, Inc. 1973.