Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Povijest tekstila i odijevanja do XX st.

 
Nositelj: Nina Režek-Wilson, prof.
Studij: stručni studij
Smjer: viši modni dizajner
Satnica: 2+2 - III. semestar
2+2 - IV. semestar
Program: Povijesnim pregledom razvoja, transformacija i promjena ritmova na planu tekstila i odijevanja, uspostavljaju se mogućnosti sagledavanja područja odijevanja kao izraza koji neposredno bilježi i zrcali transformacije na svim planovima društvenoga života. Primjenjujući kategorije usvojene na području povijesti umjetnosti, utvrđuju se:
a) Mijene oblika i stilskih kategorija;
b) Interakcije odijevanja i svih aspekata društvenog života;
c) Stalnost i promjenljivost fenomena odijevanja;
d) Postavljaju se temelji za razumijevanje fenomena mode 20. st.;
e) Postavljaju se temelji za istraživanje bogate baštine na tlu Hrvatske.
Literatura: James Laver: A Concise History of Costume, Thames and Hudson, London, 1969.
François Boucher: Histoire di costume, Flammarion, Paris, 1965.
Ingrid Loschek: Mode und Costumelexikon, Reclam, Stuttgart, 1987.