Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Znanost o vlaknima II
 
 
Nositelj: dr. sc. Maja Andrassy, vanjski suradnik (prof.)
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni
projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 3+3 - V. semestar
Program: Vlakna - tekstilni materijali. Procesi prerade vlakana do gotovih proizvoda. Vlakna polimerni materijali. Sistematizacija polimiera, sinteza, oblikovanje. Ispredanje kemijskih vlakana. Nazivi proizvoda. Polimerna molekula, osnovna jedinica, stupanj polimerizacije. Lančane, razgranate i umrežene makromolekule. Stereokemija.
Nadmolekulska građa vlakana (unutarnja građa). Kristalna i amorfna područja, osnovni kristil, oblik i veličina kristalita, udio kristaličnosti, orijentacija. Građa prirodnih i sintetičkih polimera.
Kemijska svojstsva vlakana. Reakcije. Oštećenja. Bojenje. Matiranje i drugi doradni procesi. Geometrija vlakana. Morfologija, struktura površine, duljina, finoća, kovrčavost. Gustoća vlakana, specifična masa. Higroskopnost. Odnos vlakna i vlage/vode. Kondicioniranje. Bubrenje i ostale popratne pojave.
Mehanička svojstva vlakana. Djelovanje vanjskih sila. Vlačne, tlačne, torzione i sile savijanja. Mehaničko kondicioniranje, elastični oporavak, puzanje.
Toplinska svojstva vlakana. Temperature I. i II. reda. Toplinska provodnost. Termofiksiranje i teksturiranje. Optička svojstva vlakna. Refrakcija i dvolom. Električna svojstva vlakana. Električna provodnost i nabijanje statičkim elektricitetom. Vlakna visoke tehnologije.
Literatura: E.Morton W., J. W. S. Hearle: Physical Properties of Textile Fibres, The textile Institute, Manchester, 1997
Bobeth W.: Textile Faserstoffe, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, 1993.
McInture J. E., P. N. Daniels: Textile Terms and Definitions, The Textile Institute Manchester, 1995
ISO 2076: Textiles – Man-made fibres – Generic names, ISO 1999
Prevoršek D. C.: Visokozmogljiva vlakna iz gipkeh polimerov, Univerza v Ljubljani, naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana, 1998.
Joseph M. L.: Introductory to Textile Science, Holt, Reinehart and Winston, New York 1997
von Falkai B.: Synthesefasern, Verlag Chemie, Weinheim, Basel, 1981
Interna skripta koja se sastoji od članaka objavljenih u časopisima
Članci u časopisu Tekstil.
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: laboratorijske (uvjet je kolokvij iz vježbi iz kolegija Znanost o vlaknima I)
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: odslušano min 75% predavanja, u potpunosti završene sve vježbe, priznati referati uz vježbe, dva kolokvija i položen ispit iz kolegija Znanost o vlaknima I.
 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info