Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj: academic painter Snježana Vego, Prof. Art.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 1+2 - IV. semestar
Program: Uspostavljanje razine za razumijevanje problema likovnog izraza, a posebice problema dizajna.
Određenje i osvješćenje osnovnih elemenata likovnog izraza: linija, boja, ploha, površina, ritam, proporcija, odnosi među elementima.
Integracija elemenata u sve aspekte likovnog izraza.
Uspostavljanje kriterija za vrednovanje likovnog ostvarenja.
Odre|enje pojma dizajna; počeci i razvoj dizajna; uloga dizajna u formiranju suvremenog okvira života; dizajn i uloga dizajnera na području tekstila i odijevanja.
Literatura: I.Damjanov: Vizualni jezik i likovna umjetnost
M.Bačić, I.Mirenić: Uvod u likovno mišljenje
D.Quarante: Osnove industrijskog dizajna
N.Devsner: The Source of Modern Architecture and Design
M.Meštrović: Od pojedinačnog ka općem
G.Keller: Dizajn
I.Noblet: Design
V.Horvat-Pintarić: Od kiča do umjetnosti