Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj: academic painter Snježana Vego, Prof. Art.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće
Satnica: 1+4 - VII. semestar
Program: Razne tehnike izrade projekta za tekstil uz pomoć računala. Osnove oblikovanja i definiranje tekstilnih višebojnih uzornica računalom.Razvijanje likovnosti i kreativnosti na razradi kvalitativnih svojstava svake pojedine discipline (tkanje, pletenje i tisak)
Likovna primjena računala - programska podrška na području projektiranja tekstila.
Literatura: D.Muraja: Corel Draw 4.0 - uvod i principi rada, Procon, Zagreb, 1993.
D.Grundler: Projektiranje pomoču računala, Vježbe, interni materijali
Literatura iz područja likovnog projektiranja tekstila prema različitim tehnikama
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: informatički praktikum
Način održavanja ispita: usmeni i pregled mape likovnih radova
Preduvjeti za ispit: uredno posjećivanje predavanja + vježbi i likovna mapa