Faculty of Textile Technology
 
Kolegij:

Nositelj: academic painter Snježana Vego, Prof. Art.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: projektiranje i dizajn tekstila i odjeće, modul: dizajn tekstila
Satnica: 1+3 - VIII. semestar
Program: Računalska podrška prilagođena raznim vrstama tekstilnog tiska. Računalska simulacija tkanja i pletenja. Izrada raporta, uvećanje i umanjivanje. Karta boja. Programska podrška za razne tehnike tkanja, karte za žakarsko tkanje, motiv. Izrada bušenih karata za pletenje. Razrada boja u pletivu. Ručno oslikavanje tekstila. Razne tehnike ručne izrade tekstila. Suradnja s industrijskim pogonima. Posjet galerijama, izložbama i muzejima.
Literatura: D.Muraja: Corel Draw 4.0 - uvod i principi rada, Procon, Zagreb, 1993.
D.Grundler: Projektiranje pomoću računala, Vježbe, interni materijali
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: informatički praktikum
Način održavanja ispita: usmeni i pregled mape likovnih radova
Preduvjeti za ispit: uredno posjećivanje predavanja + vježbi i likovna mapa