Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zajednički kolegiji prva tri semestra preddiplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo

I. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Fizika I  3 2 - 5
 2  Matematika I  3 3 - 6
 3  Opća kemija  2 - 2 4
 4  Povijest tekstila i odjeće  2 - - 2
 5  Računalstvo  2 3 - 5
 6  Strani jezik I  1 2 - 3
  Σ 13 10 2 25 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

II. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Ekonomika modne i tekstilne industrije  2 - 2 4
 2  Elektrotehnika i elektronika  2 2 - 4
 3  Osnove strojarstva  2 2 - 4
 4  Praktikum iz opće kemije  - 2 - 2
 5  Statistika  2 1 1 4
 6  Strani jezik II  1 2 - 3
 7  Tekstilni materijali  1 1 - 2
  Σ 10 10 3 23 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Procesi oplemenjivanja tekstila  3 2 - 5
 2  Procesi proizvodnje odjeće  3 2 - 5
 3  Strani jezik III  1 2 - 3
 4  Tekstilno-mehanički procesi  3 2 - 5
 5  Vlakna I  3 3 - 6
  Σ 13 11 - 24 30
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

Studenti smjera Industrijski dizajn tekstila i odjeće u drugom i trećem semestru ima likovne kolegije: Crtanje i slikanje I i Crtanje i slikanje II (0 + 2 + 0, oba kolegija se polažu preko kolokvija i donose svaki po 1 ECTS bod)