Faculty of Textile Technology
 
Povjera nastave za ak. god. 2018./2019.

Povjera nastave za preddiplomski i diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) ak. g. 2018./2019.
Povjera nastave za preddiplomski i diplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD) ak. g. 2018./2019.
Povjera nastave za preddiplomski strucni studij Tekstilna, odjevna i obucarska tehnologija (TOOT) ak. g. 2018./2019.

IZBORNI KOLEGIJI

Izborni predmeti za zimske semestre akad. god. 2018./2019.
Izborni predmeti za ljetne semestre akad. god. 2018./2019.
Izborni kolegiji diplomski TMD
Izborni kolegiji diplomski TTI
Izborni kolegiji preddiplomski TMD
Izborni kolegiji preddiplomski TTI