Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegiji upisnog smjera Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO)

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Crtanje povijesnog kostima  1 2 - 3
 2  Estetika  2 - - 2
 3  Konstrukcija odjeće D  2 3 - 5
 4  Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda  3 3 - 6
 5  Nacrtna geometrija D  1 1 - 2
 6  Tekstilna kemija  2 2 - 4
 7  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 11 11 - 22 31
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

V. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kreiranje odjeće I  1 4 - 5
 2  Kreiranje tekstila I  1 4 - 5
 3  Povijest i teorija dizajna  2 - - 2
 4  Procesi bojadisanja i tiska  3 3 - 6
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 7 11 - 18 31

VI. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kreiranje odjeće II  2 2 - 4
 2  Kreiranje tekstila II  1 3 - 4
 3  Likovno uzorkovanje tekstila I  1 3 - 4
 4  Projektiranje odjeće I  1 4 - 5
 5  Izborni kolegiji  - - -  
 6  Završni rad  - - -  
  Σ 5 12 - 17 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Etnologija tekstila i odijevanja  1 - 1 2
 2  Fizika II  2 2 - 4
 3  Moderna umjetnost i dizajn  2 - 2 4
 4  Sociologija mode  2 - - 2
 5  Modeliranje odjeće D  - 3 - 3

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.