Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegiji upisnog smjera Modni dizajn (MD)

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Crtanje i slikanje III A  1 3 - 4
 2  Crtanje povijesnog tekstila i kostima  1 3 - 4
 3  Elementi projektiranja odjeće I  1 2 - 3
 4  Estetika I  2 - - 2
 5  Konstrukcija odjeće I  1 2 - 3
 6  Kreiranje odjeće II A  1 3 - 4
 7  Strani jezik III A  1 1 - 2
 8  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 8 14 - 22 32
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Crtanje i slikanje IV A  1 2 - 3
 2  Elementi projektiranja odjeće II  1 2 - 3
 3  Izrada povijesnog tekstila i kostima  1 2 - 3
 4  Konstrukcija odjeće II  1 2 - 3
 5  Kreiranje odjeće III A  1 2 - 3
 6  Strani jezik IV A  1 1 - 2
 7  Tekstilna vlakna i materijali  3 2 - 5
 8  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 9 13 - 22 32
  Tjelesna i zdravstvena kultura   2   2  

V. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Elementi projektiranja odjeće III  1 3 - 4
 2  Etnologija tekstila i odijevanja  1 - 1 2
 3  Izrada odjeće  - 3 - 3
 4  Modeliranje odjeće I  1 2 - 3
 5  Modni dizajn I  1 3 - 4
 6  Prezentacijski praktikum  2 2 - 4
 7  Sociologija mode  2 - - 2
 8  Etnografski praktikum I A  - 2 2 4
  Σ 8 15 3 26 31

VI. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Dizajn modnih dodataka I  1 3 - 4
 2  Kreiranje tekstila za odjeću  1 3 - 4
 3  Modna ilustracija A  1 3 - 4
 4  Modni dizajn II  1 3 - 4
 5  Izborni kolegiji  - - -  
 6  Završni rad  - - -  
  Σ 4 12 - 16 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Povijest i teorija dizajna  2 - - 2
 2  Povijest umjetnosti  2 - 2 4
 3  Vizualne komunikacije  1 1 - 2

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.