Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Upisni kolegiji smjera Teorija i kultura mode (TKM)

I. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kulturalna antropologija  1 - 2 3
 2  Suvremena umjetnost i dizajn A  2 - 2 4
 3  Teorija mode I  1 - 2 3
 4  Teorija znanosti A  2 - 2 4
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 6 - 8 14 30

II. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Komunikacijske teorije  1 - 2 3
 2  Novi mediji i moda  2 2 - 4
 3  Performativnost mode  2 2 - 4
 4  Semiotika mode  1 - 2 3
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 6 4 4 14 30

III. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Antropologija mode  1 - 2 3
 2  Estetika II  2 - 2 4
 3  Moda XX. stoljeća  2 - 2 4
 4  Muzealizacija mode  1 - 2 3
 5  Izborni kolegiji  - - -  
  Σ 6 - 8 14 30

IV. semestar
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Kultura spektakla  1 1 2 4
 2  Suvremena moda  2 - 1 3
 3  Teorija mode II  2 - 1 3
 4  Izborni kolegiji  - - -  
 5  Diplomski rad  - - -   10 
  Σ 5 1 4 10 30

 

Izborni kolegiji*
  Naziv kolegija Predavanja Vježbe Seminari Ukupno sati ECTS
 1  Projektiranje odjeće IV  2 2 - 4
 2  Scenografija  1 2 - 3
 3  Scensko modeliranje  1 2 - 3
 4  Uvod u znanstveni rad  1 1 - 2

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti modul na diplomskom studiju mogu upisati kolegije iz drugih smjera ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.