Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Osnove metrike boje

Nositelji dr. sc. Martinia Ira Glogar, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Boja i svjetlo. Psihološki atributi boje. Metamerija. Brojčano vrednovanje boje; tristimulus vrijednosti boje, potkova boje, CIE sustav. Razlika u boji, ISO standardi. Sustavi uređenosti boje (Munsell, NCS, CIE, RAL i dr.), Markentiške zbirke boja, trodimenzionalni prikaz boja na zaslonu. Primjena kolorimetrije u industrijskom dizajnu..
Cilj kolegija U tehnološkim proizvodnim procesima kao i prilikom distribucije gotovih proizvoda, stvaranja modnih kolekcija i sl. vrijednosti razlika u boji svrstava se među čimbenike kvalitete nekog proizvoda. Instrumentalno mjerenje boje je uključeno u sve industrijske procese proizvodnje; procesi tekstilne tehnologije, dizajn, u grafici, multimedijima i dr.
Literatura potrebna za ispit D.Parac-Osterman; Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2005.
H.S. Shah, R.S.Gandhi; Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajon, India 1990.
Dopunska literatura R.McDonald R; Colour Physics for Industry,SDC,Bradford 1997.