Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Osnove strojarstva

Nositelji dr. sc. Budimir Mijović, prof.
dr. sc. Željko Šomođi, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Osnovni pojmovi strojnih elemenata, čvrstoča strojnih elemenata, naprezanje na vlak, naprezanje na tlak, naprezanje na smicanje, naprezanje na torziju, naprezanje na savijanje, dinamička opterećenja, dimenzioniranje strojnih elemenata (sigurno i ekonomično), provjera čvrstoće strojnih elemenata, provjera stabilnosti strojnih elemenata, lijepljeni spojevi, lemljeni spojevi, zavareni spojevi, zakovični spojevi, vijčani spojevi, klinovi i spojevi vratila, opruge, osovine, vratila, rukavci, spojke i kočnice, valjni ležaji, klizni ležaji, tarni prijenosnik, remenski prijenosnik, konopni i užetni prijenosnik, lančani prijenosnik, zupčasti prijenosnik, brtve, cijevni vodovi i zaporni organi.
Cilj kolegija Usvajanje osnovnih sadržaja elemenata strojeva. Sposobnost rješavanja jednostavnih problema iz elemenata strojeva. Dvodimenzionalno modeliranje elemenata (2D), trodimenzionalno modeliranje elemenata (3D), Auto CAD, Baze podataka 2D i 3D elemenata.
Literatura potrebna za ispit Budimir Mijović: Uvod u elemente strojeva, Udžbenik u postupku recenzije, Tekstilno-tehnološki fakultet. Sveučilište u Zagrebu