Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Pametni materijali

Nositelji dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
dr. sc. Ružica Brunšek, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u pametne materijale i njihovu primjenu u različitim industrijskim proizvodima. Pregled proizvodnje i specifičnih svojstava pametnih vlakana i tekstilnih materijala. Posebna pozornost je na postupku elektroispredanja vlakana, elektro-aktivnim polimernim materijalima, vlaknima za toplinsku regulaciju, pametnom gelu, legurama koje pamte oblik, piezoelektričnim polimerima te polimerima za nelinearne optičke aplikacije kao i na stjecanju osnovnih saznanja o suvremenijim tehnikama karakterizacije i evaluacije ovih materijala.
Cilj kolegija Studenti će biti upoznati s najnovijim dostignućima u području tekstilnih materijala (vlakana i plošnih tvorevina) koji su sposobni promjenom svojih svojstava odgovoriti na podražaj iz okoline.
Literatura potrebna za ispit Tao Xiaoming: Smart fibres, fabrics and clothing, Woodhead Pub. Ltd., UK 2001; ISBN 185573 5466
Mukhopadhyay S.K.: Advances in Fibre Science, Textile Institute Manchester, UK 1992; ISBN 1 870812 37 9
Raheel M.: Protective clothing systems and materials, Marcel Dekker Inc. New York, USA 1994; ISBN 0-8247-9118-5
Dopunska literatura Toshinari Nakajima: Advanced fiber spinning technology, Woodhead Pub. Ltd., UK 1994; ISBN 1 85573 182 7
Ball Philip: Made to Measure - New Materials for the 21st Century, Princeton University Press, USA 1997; ISBN 0-691-02733-1
Addington M., Schodek D.L.: Smatr Materials and Technologies in Architecture, Architectural Press, UK 2004; ISBN 075 066 2255