Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Parametri analitičkog postupka

Nositelji dr. sc. Branka Vojnović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položen ispit iz Analitičke kemije i Instrumentalnih metoda
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Parametri izbora analitičkog postupka pri određivanju tragova anorganskih tvari u tekstilnim materijalima i pomoćnim sredstvima. Operacije u analizi složenog uzorka. Uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu. Uklanjanje interferencija kemijskim i fizikalno-kemijskim metodama temeljenih na različitoj topljivosti, elektrokemijskim procesima, kromatografiji i adsorpciji. Izbor analitičke metode. Uloga instrumentalnih tehnika i upotreba. Obrada podataka. Pogreške. Razvoj standardnih metoda. Kontrola kvalitete. Ocjena valjanosti analitičke metode i rasprava o svakoj komponenti analitičkog postupka, njihovoj međusobnoj povezanosti i utjecaju na dobivenu informaciju.
Cilj kolegija Nakon položenog ispita iz Analitičke kemije, Instrumentalnih metoda analize i Parametara analitičkog postupka student stijeće znanja potrebna za vođenje analitičkih laboratorija. Program koji je uključen u taj kolegij nadgranja je kolegiju Analitička kemija.
Literatura potrebna za ispit Kaštelan-Macan, M., Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
Skoog, D.A.,West, D.M., Holler, I.J., Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb,1999
Dopunska literatura Eckschlager, K., Danzer, K., Information Theory in Analytical Chemistry, J.Wiley and Sons, New York, 1994
Schwedt, G. The Essential Guide to Analytical Chemistry, J.Wiley and Sons, New York, 1992
J.N.Miller, J.C.Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Prentice Hall, London, 2000.