Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Pletenje I

Nositelji dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predenje, Projektiranje pređa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Temeljni principi pletenja. Usporedba kulirnog i osnovinog pletenja. Proizvodnja kulirnih struktura na ravnim i kružnim strojevima. Proizvodnja čarapa. Mehanizmi za uzorkovanje. Specijalna pletiva i strojevi. Mehanizmi za dovod pređe i povlačenje pletiva. Cjelovito oblikovanje pletiva. Strojevi za osnovino pletenje. Pletenje s jednom i više osnova. Dvoležišni osnovini strojevi. Mehanizmi za uzorkovanje na osnovinim strojevima. Principi odmatanja osnove. Proizvodnja uzorkastih kulirnih i osnovinih struktura
Cilj kolegija U okviru ovog predmeta studenti stiču temeljna i napredna znanja iz područja tehnologije pletenja. Uče o proizvodnji i procesima koji različite vrste pređa pretvaraju u pletenu strukturu. Cjelokupno znanje stečeno preko predavanja i vježbi u okviru ovog predmeta bit će solidna baza za kvalitetno vođenje i djelovanje u pletačkim postrojenjima.
Literatura potrebna za ispit David J. Spencer: Knitting Technology, Pergamon Press, UK, 1989
Samuel Raz: Flat Knitting Technology, Printed by C.F.Rees GmbH, Druck-Repro-Verlag, 89520 Heidenheim, Germany, 1993
Dopunska literatura Iyer, Mammel, Schach: Circular Knitting, Meisenbach GmbH, D-8600 Bamberg, Germany, 1992