Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Pletenje II

Nositelji
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Pletenje
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Oblici strukture očica i kontrola duljine. Relaksacija pletiva i skupljanje. Geometrija kulirne i osnovine pletene strukture. Faktori gustoće i punoće. Fenomen ""uzimanje natrag"". Skretnički sustavi za brže pletenje. Cadratex uređaj za povlačenje pletiva. Linearne i nelinearne skretnice. ""Contra"" tehnika pletenja. Vremensko usklađivanje rada igala i platina. Problem odmatanja osnove.
Cilj kolegija Uz temeljna znanja iz područja tehnologije pletenja dobivena ranije, ovaj kolegij daje studentima specifične sadržaje koji opisuju neke znanstvene aspekte pletaštva. To će pomoći studentima da bolje razumiju složenija područja pletenja. Na taj će način to biti solidna startna pozicija za poslijediplomski studij pletaštva i uopće tekstila.
Literatura potrebna za ispit David J Spencer: Knitting Technology, Pergamon Press, UK, 1989
Samuel Raz: Warp Knitting Production, Verlag Melliand Textilberichte GmbH, Heidelberg, Germany, 1987