Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ekologija u tekstilstvu

Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 2
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Zrak, tlo i vode kao elementi zaštite okoliša. Utjecaj procesa tekstilne industrije na onečišćenje zraka. Ekološke značajke kvalitete zraka. Specifičnosti ekoloških značajki radne sredine u proizvodnji i njezi tekstila, MAK vrijednosti. Ekološki aspekti uzgoja i proizvodnje prirodnih i umjetnih vlakana. Ekološka opterećenja u mehaničkoj preradi tekstila - problem buke, prašine, emisije štetnih tvari. Ekološke značajke bojila, kemikalija i pomoćnih sredstava te ekološka opterećenja u procesima bojadisanja, tiska, oplemenjivanja i njege tekstila. Razvoj ekološki prihvatljivih procesa. Otpadne vode tekstilne industrije. Zbrinjavanje otpadnih voda, recikliranje kem. i otpadnog tekstila, očuvanje resursa i štednja energije - imperativ održivog razvoja u tek.
Cilj kolegija Spoznavanje ekoloških opterećenja i opasnosti od onečišćenja okoliša i radne sredine u procesima proizvodnje i oplemenjivanja tekstila. Svijest o potrebi očuvanja okoliša i razvoja ekološki prihvatljivih procesa i tehnologije te dobivanja ""zdravih"" tekstilnih proizvoda.
Literatura potrebna za ispit Bijela knjiga - OKOLIŠ, DZNM 1999. (prijevod publikacije White Paper - ENVIRONMET, Commission of the European
Communities, Brusseles, 1995)
R. Čunko: Pamuk i ekologija, Tekstil, 43 (1994) 335-341
Dopunska literatura Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari, Narodne novine br. 92, str. 2088 -2111