Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Povijest i teorija dizajna

Nositelji dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof.
dr. sc. Silva Kalčić, predavač
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja pismeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Uočavanje transformacije predmeta i odnosa prema predmetu od početka industrijske revolucije do danas. Sagledavanje dizajna u odnosu prema svim segmentima koji ga određuju: umjetnost, društvo, tehnika, proizvodnja, tržište. Praćenje mijena na planu teorijskog promišljanja dizajna.
Cilj kolegija Formiranje svijesti o dizajnu kao izrazu našeg vremena koji objedinjuje gotova sva područja ljudske djelatnosti i njegova značaja u oblikovanju cjelokupnoga čovjekova okruženja. Kolegij omogućuje i razvijanje sposobnosti kritičkog promišljanja vizualne sredine i uspostavljanje kriterija estetskoga vrednovanja njezinih segmenata.
Literatura potrebna za ispit Fiell, Peter, Fiell, Charlotte: Design of the 20th Century 25 Anv (Meki uvez), Taschen GmbH
2005
Jocelyn de Noblet: Dizajn, Golden Marketing, Zagreb, 1999.

osnovna literatura

Nicolaus Pevsner, Izvori moderne arhitekture i dizajna, Beograd, 1972. (dostupno u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna, Zagreb)
Victor Papanek, Dizajn za stvarni svijet, "Marko Marulić", Split, 1973.
Hans-Georg Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti, AGM, Zagreb, 2003.
Matko Meštrović, Teorija dizajna i problemi okoline, Zagreb, 1980. (samo prvo poglavlje)
Jocelyn de Noblet, Dizajn: pokret i šestar, Golden Marketing, Varaždin, 1999.
Likovna enciklopedija, Hrvatska likovna enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže; Anićev/Goldsteinov ili Klaićev rječnik stranih riječi i Anićev rječnik hrvatskog jezika

Dopunska literatura DODATNA LITERATURA

Nikolaus Pevsner: Pionori modernog oblikovanja, Grafički zavod Hrvatske, 1990.
Renato de Fusco: Storia del disegno industriale, Laterza, Bari, 1985.
Maurizio Vitta: Il progetto della bellezza, Einaudi, 2001.

preporučena literatura

Ivana Šverko, O dizajnu, izdanje Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, Split, 2003.
Charlotte i Peter Fiell, 1000 chairs ili Designing the 21th Century, Taschen
Charlotte Fiell, Design of the 20th century, Köln, 1999. (dostupno u Gradskoj biblioteci)
Charlotte Fiell, Scandinivian design, Köln, 2002. (dostupno u Gradskoj biblioteci)
Bruno Zevi, Povijest moderne arhitekture, Golden marketing, Zagreb, 2006.
Feđa Vukić, Stoljeće hrvatskog dizajna, Meandar, Zagreb, 1996.
Jasna Galjer, Dizajn pedesetih u Hrvatskoj, Zagreb, 2004.
Nigel Whiteley, Oblikovanje za društvo, Biblioteka Psefizma, DAGGK, Karlovac, 1999.
Gillio Dorfles, Kič: antologija lošeg ukusa, Golden marketing, Zagreb, 1997.
Susan Sontag, O fotografiji, Naklada Eos, 2007. (1977. izvorno izdanje)
Gaston Bachelard, The Poetics of Space, Beacon Press, Boston, SAD (ili u izvorniku, franc. La poétique de l'espace, 1958. prvo izdanje)

dodatna literatura

Fashion Show / Paris Style, ur. A. Parmal i D. Grumbach, MFA publications, Boston, SAD, 2006.
Fashion Now, ur. T. Jones i A. Mair, Taschen, Köln, Njemačka, 2005. (prolistati)
Naomi Klein: No logo, VBZ, Zagreb, 2002.
Giulio Carlo Argan, Arhitektura i kultura, Logos, Split, 1989.
Kenneth Frampton, Moderna arhitektura: kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992. (ili Architecture of the 20th century, Abrams, New York, 2002.)
Bruno Zevi, Povijest moderne arhitekture, Golden marketing, Zagreb, 2006.
Giulio Carlo Argan, Arhitektura i kultura, Logos, Split, 1989.
Kenneth Frampton, Moderna arhitektura: kritička povijest, Globus, Zagreb, 1992. (ili Architecture of the 20th century, Abrams, New York, 2002.)
Charles Jenks: Architecture Today, London, 1988.
Charles Jencks: Jezik postmoderne arhitekture, 1977. / ili Architecture Today, London, 1988.
Bernard Blist?ne: A History of 20th Century Art, Flammarion, 2001. (ili na franc. Izovrniku Une histoire de l'art du XXe si?cle, Beaux Arts Magazine, 1999.)
Povijest umjetnosti, uredio Claude Frontisi, Larousse/Veble commerce, Zagreb, 2003.
New Media in Art, uredio Michael Rush, Thames & Hudson, London, VB, 2005.
Jerko Denegri: Umjetnost konstruktivnog pristupa, EXAT 51, Nove tendencije, Zagreb, 2000.
Paul Virilio, Brzina oslobađanja, Naklada DAGGK, 1999.

Listanje časopisa, domaćih: Kontura, Oris, Čovjek i prostor, Zarez, Vijenac, Europski glasnik, Tvrđa, Život umjetnosti...; i inozemnih: ArtNews, Art Press, Flash Art, Domus, Casabella...
*
Pretraživanje web-a:
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.greatbuildings.com/
http://www.artnet.com/
http://www.lemondedesarts.com/
http://www.culturenet.hr/
http://www.nelepets.com/
http://www.moma.org/