Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Primijenjeno računalstvo

Nositelji dr. sc. Tomislav Rolich, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položen ispit kolegija Računalstvo
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Ergonomija računalne i programske opreme, zdravlje, sigurnost i okoliš, mjere opreza, zaštita i sigurnost informacijskih sustava, računalno mrežno planiranje.
Cilj kolegija OPĆE KOMPETENCIJE: poznavanje ergonomskih i zdravstvenih čimbenika računalne tehnologije, poznavanje sigurnosnih čimbenika računalne tehnologije, razumijevanje temeljnih pojmova projektiranja pomoću računala i računalne grafike, razumijevanje usluga Interenta i njihova pravilna uporaba.
Literatura potrebna za ispit Dragan Petrić, Internet uzduž i poprijeko, Sysprint d.o.o. Zagreb, 2002, 468 str.
Deborah Miller, Corel Draw 9 Biblija, Mikroknjiga, 2000, ISBN 867555141X, 722
D. Grundler, D. Franulić Šarić i T. Rolich, Primijenjeno računalstvo - izabrani primjeri, GRAPHIS, Zagreb, 2002, 204 str.
P. Shirley, Peter Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, A.K. Peters, 2002
Bojan Ždrnja, Što su i kako rade virusi, Sysprint d.o.o. Zagreb, 2003, 194 str.
Dopunska literatura CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
Dragan Petrić, Brzi vodič kroz Internet, Sysprint d.o.o. Zagreb, 2005, 199 str.
Nenad Milijaš, PC-ŠKOLA CORELDRAW, Pro-mil, Varaždin, 2002, 242