Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Priprema pređe za osnovu

Nositelji dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit program
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Utjecaj svojstava pređe i oblik namotka na daljnju preradu. Vrste snovanja i njihove specifičnosti. Proračun dispozicije snovanja. Postupak asembliranja. Utjecaj bojadisanja osnove na snovaćim valjcima na postupak škrobljnja. Proces škrobljenja. Analiza parametara u procesu škrobljenja te parametara osnove. Svojstva škrobnih sredstava i njihov utjecaj na svojstva škrobljene osnove. Proračun bilance tvari na škrobljenju te optimiranje škrobnog nanosa. Utjecaj automatizacije škrobljenja na optimiranje škrobnog nanosa i troškove izrade.
Cilj kolegija Stjecanje znanja o osnovnim parametrima pređe i njihov utjecaj za izradu tkanina. Stjecanje znanja o snovanju i njegova važnost u daljnjoj preradi. Razvijanje sposobnosti optimiranja troškova pripreme osnove, kao odabir vrste snovanja, recepture za škrobljenje i broja prekida u tkanju. Razvijanje ekološke, ekonomične i kvalitativne savjesti i domaćinskog ponašanja u procesima pripreme.
Literatura potrebna za ispit Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.