Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi bojadisanja i tiska

Nositelji dr. sc. Ana Sutlović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 6 (3+3+0)
ECTS 7
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni ispit iz Vlakana i Opće kemije te završene vježbe iz predmeta
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Boja i bojilo. Karakteristike tehničkih bojila. Klasifikacija i nomenklatura bojila. Osnove teorije bojadisanja (veze bojilo-vlakno). Izbor bojila i procesi bojadisanja celuloznih, proteinskih i sintetičkih vlakana. Tehnološki i ekonomski aspekti bojadisanja mješavine vlakana. Osnove tekstilnog tiska; pripreme tekstilnog supstrata, metode tiskanja, završna obrada. Izrada sita i metalnih valjaka (klasična metoda, računalna i laserska). Izbor bojila, ugušćivača i dodataka. Tiskanje celuloznih, proteinskih i sintetičkih vlakana. Pigmentni tisak. Izbor i mehanizam djelovanja vezivnih sredstava. Pigmentna bojila. Tisak mlazom boje. Specijalne metode tiska.
Cilj kolegija U industrijskom dizajnu tekstila poznavanje načina bojadisanja i tiskanja omogućava potpunu slobodu izražavanja i oplemenjivanja tekstila od odjeće do interijere.
Literatura potrebna za ispit Đ. Parac-Osterman, B. Karaman; Teorija bojadisanja, TTF, Zagreb 2005.
J. Storey; Dyes Fabrics, Thames and Hudson, New York 1992.
L. Miles; Textile Printing, Merrow Publishing Co. Watford 1971.
Dopunska literatura M.Peter, H.K. Rouuutte; Grundlagen der Textilveredlung, Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt 1989.