Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ekološko oplemenjivanje tekstila

Nositelji dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit obavljene vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Razvoj procesa oplemenjivanja s obzirom na zaštitu okoliša. Ekološki propisi i norme. Razvoj sredstava za bijeljenje pamuka sa sredstvima koja ne sadrže klor. Razvoj sredstava za visoko oplemenjivanje na bazi neformaldehidnih spojeva. Razvoj tipova bojila koja ne sadrže teške metale. Razvoj strojeva i uređaja sa smanjenim utroškom kemikalija, vode i energije. Minimalni nanosi. Izbor i primjena ekoloških sredstava i postupaka
Cilj kolegija Tijekom studija student se upoznaje s ekološki prihvatljivim procesima oplemenjivanja tekstila. Student je razvio kompetenciju za pravilnu organizaciju procesa oplemenjivanja tekstila s obzirom na zaštitu okoliša. Naročita pažnja se posvećuje brizi o uštedi kemikalija, energije i vode
Literatura potrebna za ispit I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
A.M.Grancarić,I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja I tiska
D.Katović, S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Knjiga III Suho oplemenjivanje tekstila
Dopunska literatura Pojedini člani iz časopisa Tekstil
H.K.Rouette: Enciclopedia of Textile Finishing Springer 2001