Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi njege tekstila

Nositelji dr. sc. Tanja Pušić, prof.
Suradnici: dr. sc. Tihana Dekanić, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 5 (2+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Kolokvij vježbi
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Povijesni razvoj procesa njege tekstila (Pranje, Kemijsko čišćenje, Čišćenje u vodi i Šamponiranje). Raščlamba pojedinih partnera u pranju: Voda, Tekstilije, Prljavštine, Deterdženti. Primarni i sekundarni učinci. Strojevi za kontinuirano i diskontinuirano pranje, strojevi za sušenje, glačanje i ""finišeri"" za radnu odjeću. Otapala za kemijsko čišćenje, pojačivači i tehnologija kemijskog čišćenja. Proces čišćenja, filtracije i destilacije. Naknadne obrade. Čišćenje tekstilnih podnih obloga. Moguća oštećenja i reklamacije u njezi tekstila.Ekološki aspekt u procesima njege tekstila.Vježbe su laboratorijske i pogonske. U laboratoriju se upoznaju sa sredstvima za njegu tekstila i ispitivanjem primarnih i sekundarnih učinaka pri njezi.
Cilj kolegija Temeljna znanja o procesima njege tekstila, razvojnim trendovima i ekološkom aspektu pojedinih procesa omogućiti će studentu preddiplomskog studija upoznavanje pojedinih procesa s tehnološkog i ekološkog aspekta. Upoznavanje ovih procesa u praksi će im ukazati na značenje organizacije rada u ovoj djelatnosti kao i potrebu kontrole kvalitete ovih procesa u skladu s zakonskim odredbama.
Literatura potrebna za ispit I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH Verlag GmbhH, Weinheim 2002.
Dopunska literatura Jacobi G., Löhr A.: Detergents and Textile Washing, Henkel KGaA, Düsseldorf 1987.
Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreiningen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.
Pregledni i stručni članci iz časopisa Tekstil, Laundry and Cleaning News, Tenside and Detergents.