Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi oplemenjivanja tekstila

Nositelji dr. sc. Anita Tarbuk, doc.
Suradnici: dr. sc. Lea Botteri, poslijedoktorand
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (3+2+0)
ECTS 7
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Vlakna I.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Uvod, razvoj i izrazi u procesima oplemenjivanja i bojadisanja, metode mokrog oplemenjivanja. Procesi predapreture; smuđenje i odškrobljavanje, iskuhavanje, bijeljenje i optičko bijeljenje, mercerizacija. Oplemenjivanje tekstila za poboljšanje estetskih i funkcionalnih svojstava. Mehaničko oplemenjivanje, naslojavanje tekstila. Pozitivni i negativni učinci oplemenjivanja. Osnove o bojilima i procesima bojadisanja; podjela bojila prema kemijskom sastavu i primjeni, CI-Colour Index; boja i njeno mjerenje.
Cilj kolegija Studenti ovim kolegijom stječu znanja o širokom rasponu mogućnosti oplemenjivanja i bojadisanja tekstila, spremni su u specifičnim uvjetima te zahtjevima tržišta brzo odlučiti o izboru vrste oplemenjivanja i bojadisanja. Kompetentni su za sve pojave na tekstilu, kako u blagim, tako i u oštrim uvjetima oplemenjivanja i bojadisanja.
Literatura potrebna za ispit I. Soljačić, D. Katović. A. M. Grancarić, ""Osnove oplemenjivanja tekstila"", Sveučilište u Zagrebu, Knjiga I (1992); Knjiga II, (1994), Knjiga III (2005)
Derek Heywood, Textile Finishing, SDC, Bradford (UK) 2003.
Tyrone L.Vigo, Textile Processing and Properties, Elsevier, NY, 1994.
Dopunska literatura Recentni radovi objavljeni u tekstilnim časopisima