Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Procesi proizvodnje odjeće

Nositelji dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (3+2+0)
ECTS 7
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Vrste proizvodnih linija i razmještaj opreme. Sustavi međufaznog transporta u odjevnoj industriji. Polaganje krojnih slojeva. Iskrojavanje krojnih naslaga, strojevi i oprema. Postupci frontalnog fiksiranja. Karakteristike šivaćih šavova i šivanja. Obilježja konca za industrijsko strojno šivanje. Čvrstoća šavova na odjeći. Specifičnosti u procesu šivanja pletene odjeće. Univerzalni i specijalni šivaći strojevi. Ovisnosti primjene šivaćih automata i agregata o konstrukciji odjeće. Primjena tehnološke analize u procesu proizvodnje odjeće i izbor sredstava rada. Strojevi i uređaji za međufazno i završno glačanje odjeće. Struktura tehnoloških operacija u procesima proizvodnje odjeće. Stupanj korištenja strojeva. Tehnološki procesi glačanja odjeće.
Cilj kolegija Studenti stječu enciklopedijska znanja o procesima proizvodnje odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale i sur.: Tehn. proiz. odjeće sa studijem rada, recenzirani udžbenik Univerziteta u Bihaću, 1999. ISBN 9958-624-08-7,
A. Kunštek, D. Rogale: Obilježja suvremenih sustava međufaznog visećeg transportiranja u odj. ind., Tekstil, 38, (1989.), 10, 587-592
D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
D. Rogale, Z. Dragčević , D. Ujević: Utjecaj dizajna na suvremene procese proizvodnje odjeće, Tekstil, 46, (1997.), 1, 16-23
Rogale D.: Odjevna tehnologija na svršetku milenija - stanje i predvidivi pravci razvitka, Tekstil, 47, (1998.), 1, 2-19

J. Geršak: Priprava proizvodnje oblačil, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, SI 2009
Dopunska literatura D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16
D. Rogale, I. Petrunić, Z. Tisak: Nove tehnologije u proizvodnji inteligentne odjeće, Tekstil, 52 (2003), 8; 380-390
D. Rogale et al: Clothing production process and garment design, International Journal of Clothing Science and Technology, 12 (2000), 6, 114-117
S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tekstila i odjeće u tehničkoj pripremi odjevne industrije, Tekstil, 45, (1996.), 6, 312-319