Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana

Nositelji dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Temeljni zahtjevi na polimere za vlakna. Reološka svojstva tekućih polimera i ispredivost u vlakna. Mehanizam oblikovanja niti i tehnološke pretpostavke. Završno oblikovanje strukture i svojstava vlakana.Tehnološki postupci kemijskog ispredanja: postupak iz taline, suhi i mokri postupak ispredanja iz otopine, oblikovanje glavnih vrsta vlakana. Specijalni postupci ispredanja anorganskih vlakana. Ciljana modifikacija svojstava vlakana u proizvodnom procesu: dodatkom komonomera, aditiva, ugradnjom mikrokapsula (nanotehnologija), varijacijom procesnih parametara, intervencijama na razini mikro- i makro-morfologije, kovrčanjem, teksturiranjem, nanošenjem preparacijskih sredstava. Specifičnosti mehanizma i tehnologije dobivanja mikrovlakana.
Cilj kolegija Spoznavanje mehanizma oblikovanja umjetnih vlakana; sagledavanje ovisnosti između procesnih parametara kemijskog ispredanja i strukture i svojstava dobivenih vlakana. Značenje visoke tehnologije u razvoju novih visokovrijednih materijala. Mogućnost korištenja dobivenih znanja za ciljanu modifikaciju svojstava i za daljnji osobni razvoj u struci. Osnovna osposobljenost za vođenje proizvodnog procesa.
Literatura potrebna za ispit R. Čunko: Procesi proizvodnje kemijskih vlakana, Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1993.
Dopunska literatura Odabrani članci iz područja ciljane modifikacije svojstava vlakana
T. Nakajima: Advanced fiber spinning technology, Woodhead Publishing Ltd, London 2000