Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje Jacquard tkanina

Nositelji dr. sc. Željko Penava, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit program
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Podjela žakardskih strojeva prema finoći i razvoju. Podjela i projektiranje tkanina u žakardskoj tehnici prema namijeni, vrsti žakardskog stroja i složenosti izrade. Skraćeni način crtanja uzornica i analiza parametara tkanina s jednim i više sustava niti u osnovi i potki. Proračun utroška materijala po jedinici proizvoda. Postupci pripreme i programa veza prema vrsti i modernizaciji žakardskog stroja. Strukturna i vezna analiza tkanina prema složenosti tkanja.
Cilj kolegija Stjecanje znanja projektiranja najsloženijih žakardskih tkanina izrađeni na najsloženijim tkalačkim strojevima u različitim stupnjevima razvoja strojeva. Stjecanje znanja dekomponiranja žakardskih tkanina s jednim i više susutava niti u osnovi i potki. Razvijanje kreativnih sposobnosti i ideja u izradi tkanina.
Literatura potrebna za ispit Jakšić D.: Projektiranje in konstrukcija tekstilija, NTF, odelek za tekstilstvo Ljubljana, 1988.
Dufek J.: Vazby žaharskih tkanin, SPN Praha, 1967.