Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje odjeće I

Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Suradnici: mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (1+4+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Mapa s crtežima s vježbi.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja: Plastična anatomija čovječjeg tijela kao temelj za razradu projekta odjeće. Čovječji se lik crta u mreži 1:9, izduljeno na temelju antropoloških mjera. Vježbe: crtanje mreže na ploči izduženog muškog i ženskog modnog lika sprijeda, straga i sa strane što je podložak za crtanje projekta odjeće. Dječje tijelo se crta prema rastu i razvoju jer se stalno mijenja i poprima u pojedinoj životnoj dobi određene proporcije tijela. ( novorođenče i dojenče, dvogodišnje, šestogodišnje i dvanaestogodišnje dijete) Pored statičnog položaja modnog lika muškog, ženskog i dječjeg, crta se odjeveni modni lik u pokretu.
Cilj kolegija Studente se osposobljava za crtanje projekta odjeće na temelju poznavanja anatomije čovječjeg tijela i prema tome modnog izduljenog lika. Projekt odjeće je nacrt koji sadrži detalje i cjelinu, jedinstvo likovnih elemenata u odjevnom proizvodu. Dječja odjeća projektira se prema određenoj dobi i usklađuje sa zahtjevima pokreta u igri. Kroj odjeće treba biti podređen dobi i usklađen s pokretima u igri i nesmije sputavati kretnje. Modni lik u pokretu omogućuje prirodniji i estetski privlačniji projekt odjeće jer se ona nabire prema pokretu tijela i stvara plastičniji izgled projekta.
Literatura potrebna za ispit Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
Dopunska literatura Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.