Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Projektiranje odjeće II
 
 
Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Suradnici: mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 7
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položeni ispit iz Projektiranja odjeće I.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja:crtanje projekta odjeće na ploči, na modnoj figuri u pokretu.Na temelju izbora uzorka tkanine crtaju se prema nastavnim jedinicama projekti odjeće (engl. klasika, odjeća na temu športa i rada, te svečana odjeća) . Vježbe:crtanje tehnoloških simbola na ploči uz tumačenje pojedinih elemenata odjeće uz individualnu korekciju crteža studenata. Prema projektu crtanom rukom izrađuje se projekt na grafičkoj radnoj stanici za dizajn tekstila i odjeće koji ima instalirani programski paket PrimaVision (s programskim modulima GRAPHICSMODE i DRAPINGMODE) tt.Lectra.
Cilj kolegija Student se osposobljava za izradu projekta odjeće koji mora biti konstruktivno i tehnološki čitak, a da ne gubi individualni rukopis dizajnera. Na temelju izbora tkanina crta se projekt odjeće kojeg se varira i prema prepoznatljivim elementima klasične odjeće stvara se kolekcija. Klasičan način izrade kolekcije primjenjuje se na grafičkoj radnoj stanici gdje se ubrzava i vremenski skraćuje proces izrade kolekcije.
Literatura potrebna za ispit Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
Maja Vinković: Muška moda - trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
Ireland P.J. Fashion design drawing and presentation. London BT Batsford 1982.
Dopunska literatura Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info