Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Ekonomika modne i tekstilne industrije
 
 
Nositelji dipl. oec. Kristina Maršić, predavač
Suradnici: dr. sc. Alica Grilec, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Redovitost pohađanja vježbi i seminara. Izrada vježbi i seminara temeljem preporučene literature. Kolokviranje vježbi i prezentacija i predaja seminara.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Opća teorija sustava i gospodarstvo; Tekstilna i modna industrija u sustavu gospodarskih djelatnosti; Mjere ekonomske politke i makroekonomsko upravljanje mjestom i položajem tekstilne i modne industrije u nas. Proces ekonomske politke; Instrumenti i mjere ekonomske politke; Privredni razvoj i modeli rasta; Teorija privrednih ciklusa, uposlenost i tekstilna i modna industrija; Tekstilna i modna industrija u međunarodnoj razmjeni
Cilj kolegija Kolegij će razviti opće spoznaje o makrogospodarskom rastu, razvitku i mjestu tekstilne i modne industrije u gospodarskom razvitku Hrvatske. Razviti će i posebna znanja potrebna za bolje pozicioniranje tekstilne industrije u sustavu prerađivačkih industrija. Inputno-outputnoj komplementarnosti tekstilne industrije s ostalim granama nacionalnog gospodrstva Hrvatske. Kompartivne prednosti tekstilne industrije s ostalim tekstilnim industrijama u Europi i Svijetu. Dobiti će se slika o mjestu domaće modne i tekstilne industrije te ocjeniti njezine razvojne mogućosti.
Literatura potrebna za ispit Samuelson, Paul, A.; Nordhaus, William, D.;(2000.): Ekonomija; XV izdanje; MATE d.o.o., Zagreb.
Campbell, R. McConnell; Brue, Stanly, L.;(1994.): Suvremena ekonomija rada; III izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
Babić; M.,(2001): Makroekonomija; XII izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
Grubišić, D.: Poslovna ekonomika, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, 2013.
Dopunska literatura Schroeder, Roger, G.,(1999.): Upravljanje proizvodnjom, odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE,d.o.o., Zagreb
Juran, M., J.; Gryna, Frank, M.;(1999.): Planiranje i analiza kvalitete; III izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info