Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje odjeće IV

Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Suradnici: mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položen ispit iz Projektiranja odjeće III.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja: vizualna ravnoteža u likovnoj umjetnosti, vrste vizualne uravnoteženosti u projektiranju odjeće, odstupanje od idealne proporcije muškog i ženskog tijela, vizualne korekcije figure muškog i ženskog tijela pomoću odjeće i dodataka, primjena metode pomicanja poprečnih ravnina u kroju i uzorku odjeće, vizualne korekcije odjeće na temelju vertikalnih orjentacijaskih crta i vizualne korekcije na temelju preniskog i previsokog rasta i punijeg stasa. Vježbe: projekti kolekcije prema problematici vizualne figure i modeliranje kroja prema osobnom izboru, ručno i pomoću računala. Vježbe su povezane s vježbama iz kolegija Računalno projektiranje odjeće II. i Modna ilustracija za izradu kataloga odjeće.
Cilj kolegija Student upoznaje problematiku projektiranja odjeće za potrošača koji nema standardne konfekcijske mjere na tržištu i pomoću navedenih metoda vizualnih korekcija figure uspjeva stvoriti kolekciju za potrošača i previsokog i preniskog rasta i punijeg stasa. To znači da svaka prepreka na tijelu upućuje dizajnera prema razradi novih projekata odjeće. Student ih obrađuje na grafičkoj radnoj stanici za dizajn tekstila i odjeće i na temelju kolegija Modna ilustracija izrađuje katalog za tržište.
Literatura potrebna za ispit M. Vinković: Vizualna uravnoteženost (ekvilibar) u likovnom projektiranju odjeće za žene visokoga i niskoga rasta, Tekstil 50 (8)
M. Vinković: Vizualne korekcije čovječjeg tijela pomoću odjeće, Tekstil 51 (8) 371-379 (2002.)
M.Vinković: Orientation lines in garment design, Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, may 23-26. Cavtat-Dubrovnik-Croatia
Dopunska literatura M.Vinković:Medium stature as a referral one for extremely tall and short persons,Book of Proceedings of the ITC&DC, Magic World of Textiles,Dubrovnik,Croatia,6-9.10.2002.Book of Abstracts
D.Rogale/S.Polanović:Računalni sustavi konstrukcije pripreme u odjevnoj industriji, TTF, Zagreb,1996.