Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje odjeće V

Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Suradnici: mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 6 (2+4+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni ispit iz Projektiranja odjeće IV.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja: tjelesna sazdanost čovječjeg tijela i konstitucija: leptosomna, fibrozna, piknička. Vrste rasta ljudi: niski, normalni, srednji, visoki i izrazito visoki rast. Rast i razvoj djeteta. Ovo su temeljni sadržaji za izradu tzv. deficitarnih programa kolekcija odjeće za kojima postoji velika potražnja na tržištu robe. Vježbe: projektiranje odjeće za punije osobe na temelju pravila vizualne korekcije tijela pomoću odjeće, projektiranje odjeće za izrazito visoki stas i za izrazito nizak stas te posebice trudnički program, kolekcije prema rastu i razvoju za dječji program. Ručno i računalno modeliranje kroja i izrada kataloga kolekcije odjeće na računalu.
Cilj kolegija Studenti se osposobljavaju za izradu kolekcije pojedinih tjelesnih konstitucija, programa za dječju odjeću različitih uzrasta i trudnički program. U zadnjem semestru diplomskog studija studenti svladavaju problematiku projektiranja odjeće za posebne programe koji su izvan sezonskih kolekcija. Na temelju poznavanja vizualnih korekcija ravnoteže (ekvilibra), pomicanje poprečnih ravnina u odjeći i desenu i na temelju orijentacijskih crta iz medicinskih znanosti, stvaraju se pravila koja studentu olakšavaju vizualnu korekciju figure i kvalitetniju ponudu za tržište.
Literatura potrebna za ispit Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
M. Vinković: Vizualne korekcije čovječjeg tijela pomoću odjeće, Tekstil 51 (8) 371-379 (2002.)
M. Vinković:Orijentacijske crte u likovnom projektiranju dječje odjeće Tekstil 52 (8) 357-367 (2003.)
M.Vinković;I.Šabarić;V.Mandekić-Botteri:Stereometrijsko istraživanje modnog lika i odjeće na temelju uzorka elipsoida, Tekstil 53 (9) 441-453 (2004.)
Dopunska literatura M. Vinković: Vizualna uravnoteženost (ekvilibar) u likovnom projektiranju odjeće za žene visokoga i niskoga rasta, Tekstil 50 (8)
M. Vinković: Vizualne korekcije čovječjeg tijela pomoću odjeće, Tekstil 51 (8) 371-379 (2002.)
M.Vinković: Orientation lines in garment design, Proceedings of the 6th International Design Conference DESIGN 2000, may 23-26. Cavtat-Dubrovnik-Croatia