Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje pletiva

Nositelji dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni svi kolegiji iz prethodnih godina studija
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Podjela pletiva. Kulirna pletiva. Osnovina pletiva. Desno-lijeva, desno-desna, lijevo-lijeva i interlok pletiva. Prokektiranje i analiza glatkih kulirnih pletiva. Projektiranje osnovinih pletiva. Računalno projektiranje i oblikovanje strukture pletiva. Osnovni kulirni jednostavniji prepleti; platirni, pliš, podstavni, zahvatni. Strukturalno i višebojno uzorkovana pletiva; rebrasta pletiva, podliježna, dvobojna, trobojna i višebojna pletiva. Primjena pletiva: za gornje odjevne predmeta, rublje, sportske proizvode, dječje proizvode, čarape. Fizikalno-mehanička svojstva pletiva.
Cilj kolegija Na osnovi odslušanih predavanja i vježbi dobiju se saznanja o različitim stukturama, svojstvima i namijenama pletiva. Kroz različite strukture i sirovinske sastave pletiva student dobije značajne informacije za primjenu određenih pletiva i njihovu razliku u odnosu na tkanine. Također student dobije informacije za računalno projektiranje pletiva, i za izradu na određenim strojevima ili automatima. Na osnovi stečenog znanja student može samostalno raditi na projektiranju i izradi pletiva različitih namijena.
Literatura potrebna za ispit Ch. Iyer, P.Mamel i W. Schaech: Rundstricken, Bamberg 1991.
S.Raz: Flat Knitting, Bamberg, 1991.
Grupa autora: Bindungslehre der Kulierwirkerei, Leipzig.
Dopunska literatura V. Lasić: Vezovi pletiva, Zageb 1997.
Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb