Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje pređa

Nositelji dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Podjela i označavanje pređa. Vlakna za proizvodnju pređa. Postupci i tehnike proizvodnje pređa. Parametri projektiranja predenih, končanih, kablovanih i filamentnih pređa. Uvojitost pređe. Struktura i svojstva prstenaste, rotorske, obavijene, aerodinamičke i frikcijske pređe. Efektne pređe. Pređe novih svojstava. Parametri kvalitete pređe.
Cilj kolegija Cilj predmeta je da se student upozna s osnovnim postupcima izrade pređa iz pamučnih, vunenih i vlasastih kemijskih vlakana te mješavina prirodnih i kemijskih vlakana. Student se nadalje upoznaje s osnovnim postupcima obrade i dorade pređa, te tehničkim i tehnološkim parametrima koji osiguravaju proizvodnju kvalitetne pređe za tkanje, pletenje ili druge namjene.
Literatura potrebna za ispit McCreight D. J., R. W. Feil, J. H. Booterbaugh, E. E. Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Limited, 1999
Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana., 1990
Simpson W.S. And G.H.Crawshaw: Wool: Science and technology, Woodhead Publishing limited, Cambridge, 2002
Dopunska literatura Članci iz časopisa Tekstil, HIST