Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Računala u poslovanju
 
 
Nositelji dr. sc. Tomislav Rolich, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položen ispit kolegija Računalstvo i Primijenjeno računalstvo
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Informacijski sustavi. Uloga i zadaci IS-a. Dijelovi i podsustavi IS-a. IS kao model poslovnog sustava. Izgradnja IS-a. Uredski informacijski sustav. Organizacija i upravljanje podacima. Datoteke. Baze podataka. Skladišta podataka. Sustav za upravljanje bazama podataka.Sustavi za potporu odlučivanju. Odlučivanje i donositelji odluka. Vrste sustava za potporu odlučivanju. Potpora odlučivanju u skupini. Ekspertni sustavi. Analitičko modeliranje i tablični kalkulatori. Internet i elektroničko poslovanje. Elektroničko poslovanje. Sigurnost umreženih sustava. Suvremene informatičke tehnologije. Multimediji. Vizualizacija podataka i prividna stvarnost. Inteligentni agenti. Inteligentno izračunavanje. Virtualne organizacije.
Cilj kolegija OPĆE KOMPETENCIJE: razmjevanje građe i djelovanja informacijskog sustava, razmjevanje važnosti i načina rukovanja podacima, razumijevanje baza podataka i njihove primjene, razumjevanje ekspertnih sustava i sustava za potporu odlučivanju, razumijevanje elektroničkog poslovanja, razumijevanje sigurnosti informacijskih sustava.
Literatura potrebna za ispit Vlatko Čerić, Mladen Varga (urednici), Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004.
Panian, Ž. (1999), Poslovna informatika , Informator, Zagreb
Turban, E., McLean E. i Wetherbe J. (2001), Inform. Technology for Management – Making Connections for Strategic Advantage
K.C. Laudon, C.G. Traver, E-Commerce: Business, Technology, Society, Second Edition, Addison Wesley, 2003, 944 str.
Dopunska literatura CD ROM: Informatika za studente TTF-a (interno izdanje)
D. Jones, M. Scott, R. Villars, E-Commerce for Dummies, For Dummies, 2001, 432 str.
M.J. Cunningham, B2B: How to Build a Profitable E Commerce Strategy, Perseus Books Group, 2002, 224 str.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info