Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalno projektiranje odjeće I

Nositelji dr. sc. Slavenka Petrak, izv. prof.
dr. sc. Slavica Bogović, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 7
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Računalni sustavi za CAD/CAM konstruiranje odjeće, obilježja, konfiguracije i ulazno-izlazne jedinice. Tehnika prirpeme krojnih dijelova za digitalizaciju. Metode specijalnih vrsta gradiranja. Formiranje modela odjevnog predmeta. 3D body scaner i računalne grafičke stanice. Transformacija kroja s obzirom na skenirane tjelesne mjere.
Cilj kolegija Student se uči radu na računalnim grafičkim stanicama i korištenju beskontaktnog uzimanja tjelesnih mjera na 3D body scaneru, gradiranju i prilagodbi krojeva tjelesnim mjerama.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale i sur.: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, rec. udžbenik 1997., Tek.-tehnološki fakultet
S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tek. i odj. u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,(1996.), 6, 312
Rogale D. i sur.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC & DC 2004, Dubrovnik, Croatia, 586-593
S. Petrak, D. Rogale: Industrijska unikatna proizvodnja odjeće na temelju 3D-CAD modela čovjeka, Tekstil, 48, (1999.), 8, 397-410
S. Petrak, D. Rogale: Methods of automatic computerised cutting pattern construction, IJCST, 13, (2001), 3/4, 228-239
Dopunska literatura D. Ujević, D. Rogale i sur.: Tehnike konstruiranja i modeliranje odjeće, rec. udžbenik Sveučilišta u ZG,2004.., Tek.-tehn. fakultet
Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I, TTF, Zagreb, 1999.