Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalno projektiranje odjeće II

Nositelji dr. sc. Slavenka Petrak, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 7
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativni radovi
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Tehnike modeliranja krojeva primjenom računala. Konstruiranje podstavnih i medjupodstavnih krojnih dijelova računalom. Računalno dodavanje šavova. Parametri računalnih crtala i sustava za automatsko iskrojavanje. Računalna izrada krojnih slika. Povezivanje CAD stanica i transfer krojnih slika na CAM sustave za NC krojenje. Iskrojavanje i izrada modnih kolekcija pomoću računala.
Cilj kolegija Student savladava tehnike računalnog modeliranja odjeće, transformacije krojnih dijelova, formiranja modela i izrade krojnih slika, upravljanja crtalima i NC agregatima za iskrojavanje te usvaja znanja za samostalni rad na CAD/CAM sustavima za oblikovanje i iskrojavanje odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale i sur.: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odj. ind., rec. udžbenik Sveučilišta u ZG, 1997., Tek. -tehn. fakultet
D. Ujević, D. Rogale i sur.: Tehnike konstruiranja i mod. odjeće, rec. udžbenik Sveučilišta u ZG 2004.., Tek.-tehnološki fakultet
D. Rogale i sur.: Informatičke teh. i računalni sustavi odj. ind., 1. međunarodni skup Revi. i mod. metalne ind. BiH, Bihać 1997.
D. Rogale i sur.: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5, 224
J. Fan, W. Yu, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong and L. Hunter, CSIR, South Africa: Clothing appearance and fit: Science and technology, 2004.
B. Le Pechoux and T. K. Ghosh: Apparel sizing and fit: Textile Progress Vol. 32 No. 1, 2002.
Dopunska literatura Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I, TTF, Zagreb, 1999
D. Rogale, Z. Dragčević, D.Ujević: Inteligentna proizvodnja i prodaja odjeće, Tekstil, 48, (1999.), 1, 17-33
D. Rogale, Z. Dragčević: Modularna organizacija tehnoloških procesa, timski rad i početak..., Tekstil, 46, (1997.), 10, 563-571