Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Ručno tkanje

Nositelji dr. sc. Ivana Schwarz, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit program
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Povjesni razvoj ručnog tkanja i njegovo zadržavanje do danas kao izrada unikatnih i vrijednih predmeta. Analiza konstruktivnih parametara tradicionalnih i eko tkanina različitim tehnikama tkanja. Upoznavanje različitih tehnika tkanja te njihove specifičnosti. Analiza izrade i primjene pređa za ručno tkanje. Temeljni vezovi tkanina, izrada uzornice. Čitanje uzornice, nijen prijenos na tkaninu i obrnuto iz tkanine crtanje uzornice. Skladanje veza i boja. Proračuni parametara tkanine. Upoznavanje i svojstva tkanina otkanih ručnim tkanjem, njihova važnost i namijena danas.
Cilj kolegija Stjecanje znanja i vještine izrade tkanina na ručnim tkalačkim stanovima te drugim pomagalima. Razvijanje sposobnosti i vještine u skladanju boja i veza. Stjecanje znanja u izradi raličitih tehnika tkanja. Stjecanje znanja u izradi tradicionalnih tkanina i novijih modnih tkanina za različite namijene. Razvijanje mašte i sposobnosti za izradu unikatnih tkanina.
Literatura potrebna za ispit Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.