Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva

Nositelji dr. sc. Goran Čubrić, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+0+1)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Nositelji informacija, kombinacijski i sekvencijski sklopovi, metode formalne matrične sinteze (Huffmannova metoda), primjena na upravljačke sustave odjevnih strojeva i realizacija sa pneumatskim i elektropneumatskim elementima.
Cilj kolegija Sposobnost izrade upravljačkog sklopa stroja za proizvodnju odjeće korištenjem metode matrične sinteze
Literatura potrebna za ispit Nikolić G.: Mehanizacija i automatizacija (II.izd), Liber, Zagreb 1989.
Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec2001.
Dopunska literatura Boothroyd G., Redford A.H.: Mechanized Assembly, MGH, London 1968
Zarić S.: Automatizacija proizvodnje, Maš. Fakult.,Beograd 1974.