Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Socijalna ekologija

 
Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 2
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Nastanak i ideja ekologije; Pojam i vrste ekologijskih sustava; ekologijska niša; Kibernetički pristup; Sustavi razmjene tvari; Energije i informacija; Enviromentalistička, dubinska i holistička ekologija; Humana ekologija i njezine razine (prirodna, socijalna, socijalno institucionalna, znanstveno-tehnička, tehnologijska, gospodarska, ideologijska, kulturalno vrijednosna, svjetonazorska, globalna, tehnička); Pojam ekologijske krize; zagađenja, ugroženosti, ekocida, granica rasta; Ekologijska svijest; Etika odgovornosti; Bioetika; Ekologijska tehnologija; Ekologijska politika; Ekologijski pokreti, udruge, stranke; Granice ekologije.
Cilj kolegija Kolegij omogućuje studentu uvid u nastanak i razvoj ekologijske znanosti čiji je nastanak potaknut napretkom modernih znanosti, njihovom tehničkom primjenom, porastom tehničke moći, nenadziranim gospodarskim razvitkom i globalnim ugrožavanjem opstanka života na planetu. Studentu se time razvija ekologijska svijest i mogućnost kompetentnog praćenja, promišljanja, rasprave o ekologijskoj krizi, njezinim dimenzijama i opsegu, o opasnostima koje donosi eksplozivni znanstveno-tehnologijski napredak i nove tehnologije. Krajnji je cilj da se tako obrazovana, osviještena i kompetentna osoba uključi u ekologijske aktivnosti u svojoj struci i širim područjima života.
Literatura potrebna za ispit Capra, F., VRIJEME PREOKRETA, Globus, Zagreb, 1986.
Cifrić, I.,SOCIJALNA EKOLOGIJA: PRILOZI ZASNIVANJU DISCIPLINE, Globus. Zagreb, 1989.
Galović, M., UVOD U FILOZOFIJU ZNANOSTI I TEHNIKE, Biblioteka Filozofska istraživanja, Zagreb, 1997.
Hösle, V.,FILOZOFIJA EKOLOŠKE KRIZE, Matica Hrvatska, Zagreb, 1996.
Jonas, H., PRINCIP ODGOVORNOSTI, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990.
Dopunska literatura Polšek, D., (ur.), DRUŠTVENI ZNAČAJ GENSKE TEHNOLOGIJE, Institut društvenih znanosti, Zagreb, 1999.
Rifkin, J., BIOTEHNOLOŠKO STOLJEĆE, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Hardt, M.,/Negri, A., EMPIRE, Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 2000.
Latour, B., MI NIKAD NISMO BILI MODERNI, MaMa, Zagreb, 2004.