Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Sociologija životnih stilova
 
 
Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Satnica 2 (1+0+1)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Predavanja, literatura i semibarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Suvremene sociologijske teorije životnih stilova (cultural studies, teorija refleksivne modernizacije, teorija sustava); Postindustrijsko društvo i kulturni kapital; Individualizacija i pluralizacija društva; Identitet i životni stil; Staleži, klase, životni stilovi; Subkulture kao subjekti individualizacije; Slobodno vrijeme i procesi pluralizacije; Globalizacija - homogenost i heterogenost identiteta; Simboli urbane kulture; Postmoderna kultura i stilovi života; Tradicija i modernost; Transnacionalno prožimanje stilova života; Medijsko oblikovanje alternativnih kultura; Moda i stilovi života; Simbolički kapital, ukus i potrošnja
Cilj kolegija Kolegij o sociologijskom utemeljenju životnih stilova uključuje znanja o individualizaciji i pluralizaciji suvremenih društava. Diferencijacija društvene strukture i kulturna ranolikost obilježavaju projektne identitete u globalnome svijetu. Opće kompetencije koje razvija kolegij su znanstveno razumijevanje preobrazbe od modernog do postmodernog društvenog stanja. Analiza životnih stilova specifična je sociologijska disciplina primjerena studiju modnog i tekstilnog dizajna kao neophodni uvod u prepoznavanje kultrnih kodova umjetničkih, sportskih, modnih, zabavnih područja suvremenog društva spektakla. Studentu se omogućuje pristup suvremenom sociologijskom izučavanju pojma životnih stilova kao neophodne pretpostavke za uvid u pluralizaciju modnih stilova i trendova u postmodernoj kulturi.
Literatura potrebna za ispit Tomić-Koludrović, I., - Leburić,A., SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
Grunow, J., SOCIOLOGIJA UKUSA, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
Giddens, S., MODERNITY AND SELF-IDENTITY, Polity Press, Cambridge, 1991.
Featherstone, M., CONSUMER CULTURE AND POSTMODERNISM, SAGE, London, 1990.
Baudrillard, J., SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura Roszak, Th., KONTRAKULTURA, Naprijed, Zagreb, 1978.
Cvitan-Černelić, M., Bartlett, Dj., Vladislavić, A.T., (prir.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Sennett R.,, NESTANAK JAVNOG ČOVJEKA, Naprijed, Zagreb, 1989.
Touraine, A., POSTINDUSTRIJSKO DRUŠTVO, Globus, Zagreb, 1980.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info