Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Osnove spektroskopske analize
 
 
Nositelji dr. sc. Livio Racane, izv. prof.
Suradnici: mag. chem. Lucija Ptiček, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Infracrvena spektroskopija: načela infracrvene spektroskopije, karakteristične apsorpcijske vrpce funkcijskih skupina. Ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija: apsorpcija energije i pobuđivanje elektrona. Utjecaj strukture na UV-Vidljive spektre (Woodward-Fieser-ova pravila) , Beer-Lambertov zakon. Nuklearna magnetska rezonancija: načela NMR-spekroskopije. 1H NMR-spektroskopija: kemijski pomak i molekulska struktura, površina rezonancijskih signala, cijepanje signala spregom spinova, konstante sprezanja. 13C NMR-spektroskopija: kemijski pomak i molekulska struktura. Spektrometrija masa: ionizacija, fragmentiranje i detekcija iona. Molekularni ion, relativna molekulska masa i formula.
Cilj kolegija Student se kroz predmet upoznaje s osnovama spektroskopije i identifikacije spojeva na temelju informacija dobivenih iz infracrvenih, ultraljubičastih/vidljivih, masenih i nuklearno-magnetskih rezonantnih spektara. Stječe sposobnost da samostalno odabire spektroskopske metode analize u ovisnosti o vrsti tvari i željene informacije te samostalno interpretira spektre. Stečena znanja su korisna a ponekad i nužna u tehnološkoj praksi za praćenje i kontrolu proizvoda i procesa.
Literatura potrebna za ispit R. M. Silverstein, F. X. Webster, Spectrometric Identification of Organic Compounds, John Wiley & Sons, New York, 1998.
E. Pretsch, J. Seibl, W. Simon, Tablice za određivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim metodama, SKTH/kemija u industriji, Zagreb, 1982.
S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Dopunska literatura Polymer Characterization and Analysis (Encyclopedia reprint series), J. I. Kroschwitz ed., John Wiley & Sons, New York, 1990.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info